1. W artykule omawiam 3 największe błędy jakie można popełnić podczas projektowania kursów e-learning, oczywiście moim subiektywnym zdaniem.

1. Zbyt dużo lub zbyt mało informacji
W przypadku zbyt dużej ilości informacji, jak mówi Kathy Moore kurs stanowi wysypisko informacyjne. Kurs często zawiera informacje niezwiązane z tematem lub nie mające zbyt dużego znaczenia dla zrozumienia tematu. Tekst w takim kursie często jest zbyt rozwlekły, zawiera dużo metafor, ozdobników. Projektanci kursów, w takim kursie, chcieli przekazać zbyt dużo wiedzy i informacji. Kurs może zawierać ilustracje, które są w większości tylko niepotrzebnymi ozdobnikami, nie mającymi wpływu na efektywność opanowania wiedzy i umiejętności. Pojedyncza lekcja kursów realizuje zbyt wiele celów, skupia się na zbyt wielu zagadnieniach.

W przypadku zbyt małej ilości informacji,  najczęściej stanowi proste przekształcenie prezentacji PowerPoint w kurs e-learningowy.

2. Zbyt mała aktywność użytkowników kursu

Kolejnym błędem e-learningu są zbyt pasywne kursy. Jeżeli kurs uczy konkretnych umiejętności realizacyjnych takich jak np. posługiwanie się arkuszem Excel, często  błędem może być źle rozplanowany materiał. Użytkownik nie ma możliwości przećwiczenia zdobytej wiedzy po każdej porcji nowego materiału.

W kursach gdzie uczymy umiejętności interpretacyjnych, czyli takich gdzie na bazie zdobytej wiedzy i umiejętności, użytkownik będzie podejmować decyzje, w niejasnych sytuacjach, udostępniamy mu kurs, w którym główna aktywność polega na klikaniu przycisku dalej, ewentualnie proponujemy na koniec test sprawdzający. Wiedza podawana jest krok po kroku. W takim kursie jest zbyt mało miejsca na to, by użytkownik sam wyciągał wnioski.

Nie ma też możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Na przykład, użytkownik kursu może zapoznać się z listę cech nowego produktu, ale nie ma możliwości przećwiczenia sposobu prezentacji klientowi cech produktu i korzyści z produktu.

Użytkownik nie otrzymuje dostatecznej informacji zwrotnej na temat tego czy opanowana przez niego wiedza jest wystarczająca. Nie otrzymuje również dostatecznej informacji zwrotnej dotyczącej stopnia i prawidłowości opanowywanych przez niego umiejętności.

3. Kurs nie oddziałuje na emocje i nie motywuje

Kurs nie motywuje do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności oraz nie oddziałuje na emocje. W takim kursie często:

  • treści nie są dostosowane do wiedzy i umiejętności użytkowników,
  • użytkownik nie może pominąć partii materiału, które zna,
  • w kursie nie napotyka na żadne niespodzianki, które budzą ciekawość,
  • przed użytkownikiem nie są stawiane wyzwania,
  • nie napotyka na sytuacje, studia przypadków, przykłady w których zaprezentowana jest wciągająca historia, pokazany jest ból, konflikt, interesująca postać, złe decyzje, fatalny błąd,
  • użytkownik kursu nie styka się z sytuacjami, w których podejmuje decyzje,
  • użytkownik nie ma możliwości popełnienia błędu,
  • brakuje wartościowych i pojawiających się odpowiednio często informacji zwrotnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *