Learning Record Store (LRS) to miejsce w którym przechowywana jest dokumentacja uczenia się. Dokumentowane może być zarówno uczenie formalne jak i nieformalne.

Fenomen LRS-a i powiązanego z nim nowego standardu TIN CAN API polega na tym, że dokumentowany może być proces uczenia się obejmujący nie tylko kursy e-learningowe, ale również wszelkie inne formy uczenia się. Jak mówiłem LRS jest ściśle powiązany z nowym standadem e-learningowym Tin Can API, nazywanym również xAPI (Experience API). Tak więc pisząc Tin Can API będę miał również na myśli xAPI.

lrs03

Jak działa LRS?

Tin Can API generuje sprawozdania dotyczące uczenia się w postaci „Zrobiłem to” lub „Aktor, Czasownik, Obiekt” i wysyła do systemu LRS oraz w nim zapisuje. Tin Can API może wysyłać sprawozdania od razu do kilku LRS-ów. Sprawozdania przekazuje za pomocą HTTP lub HTTPS. Dostęp do danych LRS-a może dokonywać się poprzez narzędzia sprawozdawcze lub system LMS, jak na przykład Moodle.

Raportowanie prawie z każdego miejsca

Starsze standardy e-learningowe, takie jak SCORM, pozwalały zapisać tylko niektóre informacje. Tin Can API umożliwia zapisanie w LRS prawie wszystkich informacji  dotyczących uczenia się do tego pochodzących z różnych źródeł. Możemy zapisać informacje zarówno z kursu e-learningowego, jak również ze stron internetowych (np. użytkownik wszedł na stronę x i wykonał na niej określoną czynność), gier, symulatorów, czy też dowolnego systemu np. magazynowego – użytkownik wprowadził towar do magazynu (posiada umiejętność wprowadzania towarów), a także z innych źródeł. lrs01a

Jakie ograniczenia pokonał LRS i powiązany z nim Tin Can API?

Dane do LRS-a wysyłane mogą być również z aplikacji mobilnych. Otwiera to nowe możliwości jeżeli chodzi o raportowanie wyników uczenia się formalnego i nieformalnego z urządzeń mobilnych. Takich możliwości nie dawał SCORM i powiązane z nim systemy LMS. Wcześniej kłopotliwe było również raportowanie z niektórych form uczenia się jak na przykład z symulacji. Dzięki Tin Can API i LRS-owi możemy raportować gdzie użytkownik kliknął, jaką ścieżkę w symulacji wybrał.

I jeszcze więcej…

LRS może wysyłać informacje do wielu LMS-ów i wielu LRS-ów. Może również być częścią systemu LMS. Dane z LRS-a można uzyskać poprzez zapytania, które zwracają odpowiedź w oparciu o filtry takie jak czasownik, aktor, obiekt, kontekst, a nawet czas. Wspomniane filtry odnoszą się do specyfikacji Tin Can API. Pozyskane dane mogą być w różny sposób ze sobą skorelowane. Tak więc otrzymujemy wręcz nieograniczony zestaw możliwości w zakresie ich analizy. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie ADL i Rustici.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *