Jak wyglądał krajobraz e-learningu w Polsce w 2013 roku oraz jakie są perspektywy na 2014 rok? Na pytania te, drugi rok z rzędu,  stara się odpowiedzieć interesujący raport dotyczący e-learningu w Polsce pt. „Nowe technologie w uczeniu się”. Raport przygotowany i wydany został przez Obserwatorium Zarządzania, projekt z powodzeniem nakręca Marta Mazur. Badanie będące podstawą raportu zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interviews), w okresie od kwietnia do lipca 2013 roku. W badaniu wzięło udział 276 firm w tym 37% stanowiły duże firmy, 32% mikroprzedsiębiorstwa, 17% małe i 14% średnie firmy.

Miałem przyjemność wnieść swój wkład, podczas powstawania raportu, jako ekspert komentujący. Co wynika z raportu?

2014-02-10_00h31_50

Panorama szkoleń

Nikogo nie zdziwi fakt, że szkolenia szkolenia tradycyjne nadal zdecydowanie dominują nad e-learningowymi. Widać jednak tendencję wzrostową, w zakresie e-learningowych technologii szkoleniowych. W przypadku niektórych z nich, wzrost jest szczególnie wyraźny – dotyczy on szkoleń wideo i webinariów.

Formy szkoleń

Analizując raport wydaje się, że w szkoleniach e-learningowych dominującą pozycję zajmują formy szkoleń przekazujące wiedzę i informacje, są stosunkowo proste do przygotowania i wymagają najmniejszych budżetów. Taki stan rzeczy, może mieć jednak pewne minusy, bowiem nie będziemy zauważać wzrostu skuteczności szkoleń e-learningowych w zakresie budowania i rozwijania umiejętności, które są najbardziej istotne w realizacji celów biznesowych, a realizacja tych właśnie celów najbardziej interesuje firmy. Wyjściem z tej sytuacji może być szersze zastosowanie blended learningu łączącego różne formy szkoleń, czyli szkolenia stacjonarne, z angażującymi szkoleniami ekranowymi, mLearningiem, social learningiem, nauczaniem nieformalnym, webinariami, wideolearningiem, interaktywnym wideo, symulacjami i grywalizacją.

Perspektywy na rok 2014

Przewiduje się duże zainteresowanie nagraniami audio/wideo oraz webinariami, a także m-learningiem oraz grami i symulacjami komputerowymi.

2014-02-10_02h03_58

Ocena poszczególnych form szkoleń

Dla uczestników badania, najbardziej atrakcyjną formą szkolenia są tradycyjne stacjonarne warsztaty, następnie gry i symulacje komputerowe, potem długo długo nic. Kilku procentowym zainteresowaniem cieszą się webinaria, szkolenia na urządzenia mobilne, social learning, szkolenia ekranowe na platformę LMS. Jak słusznie zauważa komentujący tę część raportu Tomasz Janowski, słaba ocena atrakcyjności narzędzi społecznościowych i Web 2.0 pozwala wysnuć wniosek, że w naszym kraju nie zagościły jeszcze modele nieformalnego kształcenia pracowników, a także nie funkcjonują osobiste sieci uczenia się, rzadko wykorzystywane są narzędzia takie jak: Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, YouTube, Pinterest, Yammer, czy Evernot. Platformy e-learningowe zasypane są pasywnymi slajdowiskami, brakuje mądrego łączenia różnych form szkoleń w realizowanych projektach szkoleniowych.

2014-02-10_02h02_05

Budżet na szkolenia stacjonarne i e-learningowe

Wbrew deklaracjom, jakie znalazły się w poprzednim raporcie, firmy nie zwiększyły budżetów na szkolenia e-learningowe. Monika Nowacka-Sahin, komentując ten fakt, zauważa, że wynikać on może z obawy przed e-learningiem nie tylko pracowników, lecz również działów HR. Dodałbym do tego, z własnych obserwacji, że działy HR walczą poszukując skutecznych form e-learningu, mają jednak problem z wdrażaniem kompleksowych strategii pozwalających na realizację efektywnie  e-learningu. Niejednokrotnie, nie są tworzone projekty szkoleniowe skutecznie realizujące cele biznesowe. Często przeszkodą są źle zaplanowane procesy szkoleniowe. Na przykład cały proces realizowany jest w zbyt dużym pospiechu, bez czasu potrzebnego na rozwój i utrwalenie wiedzy i umiejętności, procesy takie powinny zostać zaplanowane inaczej. Wyjściem byłaby tu, na przykład, pomoc kompetentnych doradców z firm zajmujących się tworzeniem e-learningu.

Zapraszam do zapoznania się z pełnym raportem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *